Animačný program

"Z každého rožku trošku"

všeobecné zameranie

 

   Tento program odporúčame novým klientom najmä na pobyty škôl v prírode, či iné kolektívne pobyty žiakov materských a základných škôl. Do "klasiky" ako tento typ zamerania programu familiárne nazývame, sme sa vždy snažili zapracovať tie najzaujímavejšie aktivity z rôznych oblastí záujmov a záľub detí. Váhu prikladáme najmä na pohybové aktivity, netradičné súťaže a čo najlepšie využitie vonkajších priestorov vybraného rekreačného zariadenia.
   Svoje nadanie a talent majú deti možnosť využiť v pestrých možnostiach programu. Najmä v oblasti tvorivých aktivít, športových, pohybových a talentových súťaží, umeleckých a vedomostných programov. Počas 18. rokov "klasiky" má tento typ animačného programu najviac variant do pekného i daždivého počasia.

Fotogaléria:

Výber z programov a aktivít*:

Uvítacia show - diskotéka s animátorskými tancami a sprievodnými krátkymi súťažami.
Rytierske skúšky - 10 zaujímavých úloh preverí schopnosť detí ťahať za jeden povraz.
Olympiáda - súťažné stanovištia zamerané na šikovnosť, rýchlosť, obratnosť a čestnosť súťažiacich.
Kvíz - súťažno-zábavný večer plný otázok a odpovedí na zaujímavé otázky, realizovaný prostredníctvom modernej audiovizuálnej techniky.
Výlet do okolia / Fakultatívny výlet - podľa objednávky, zaujímavé prechádzky do blízkeho okolia alebo objednaný fakultatívny výlet autobusom na vybrané atrakcie.
Pátracia akcia - Kto prvý poskladá z postrácaných písmeniek tajnú správu?
Školopríroďákoviny - večerná súťažno-zábavná show, kde sa všetky deti v tímoch snažia získať čo najviac bodov v zaujímavých disciplínach.
Retro hry - zábavné odpoludnie, kde si animátori pre deti pripravia hry a aktivity známe z detstva ich rodičov a starých rodičov.
Rozlúčková show - rozlúčkový večer s diskotékou, čítaním odkazov čiernej skrinky, vyhodnotením školy v prírode a odovzdaním odmien na pamiatku.
* jedná sa o verziu animačného programu pre nových klientov,
nakoľko disponujeme viacerými verziami tohto programu.

Animačný program:

   V súčasnosti neposkytujeme zabezpečenie služieb animačného programu. Viac informácií Vám poskytneme na uvedených kontaktoch.