Animačný program

"Z každého rožku trošku"

všeobecné zameranie

 

   Tento program odporúčame novým klientom najmä na pobyty škôl v prírode, či iné kolektívne pobyty žiakov materských a základných škôl. Do "klasiky" ako tento typ zamerania programu familiárne nazývame, sme sa vždy snažili zapracovať tie najzaujímavejšie aktivity z rôznych oblastí záujmov a záľub detí. Váhu prikladáme najmä na pohybové aktivity, netradičné súťaže a čo najlepšie využitie vonkajších priestorov vybraného rekreačného zariadenia.
   Svoje nadanie a talent majú deti možnosť využiť v pestrých možnostiach programu. Najmä v oblasti tvorivých aktivít, športových, pohybových a talentových súťaží, umeleckých a vedomostných programov. Počas 18. rokov "klasiky" má tento typ animačného programu najviac variant do pekného i daždivého počasia.

Fotogaléria:

Výber z programov a aktivít*:

Uvítacia show - diskotéka s animátorskými tancami a sprievodnými krátkymi súťažami.
Rytierske skúšky - 10 zaujímavých úloh preverí schopnosť detí ťahať za jeden povraz.
Olympiáda - súťažné stanovištia zamerané na šikovnosť, rýchlosť, obratnosť a čestnosť súťažiacich.
Kvíz - súťažno-zábavný večer plný otázok a odpovedí na zaujímavé otázky, realizovaný prostredníctvom modernej audiovizuálnej techniky.
Výlet do okolia / Fakultatívny výlet - podľa objednávky, zaujímavé prechádzky do blízkeho okolia alebo objednaný fakultatívny výlet autobusom na vybrané atrakcie.
Pátracia akcia - Kto prvý poskladá z postrácaných písmeniek tajnú správu?
Školopríroďákoviny - večerná súťažno-zábavná show, kde sa všetky deti v tímoch snažia získať čo najviac bodov v zaujímavých disciplínach.
Retro hry - zábavné odpoludnie, kde si animátori pre deti pripravia hry a aktivity známe z detstva ich rodičov a starých rodičov.
Rozlúčková show - rozlúčkový večer s diskotékou, čítaním odkazov čiernej skrinky, vyhodnotením školy v prírode a odovzdaním odmien na pamiatku.
* jedná sa o verziu animačného programu pre nových klientov,
nakoľko disponujeme viacerými verziami tohto programu.

Animačný program - možnosti a cenník:

   Animačný program pre žiakov je možné si vybrať priamo vo formulári rezervácie školy v prírode. Ponúkame možnosť večerného, klasického alebo komplexného animačného programu. 

   Večerný animačný program zabezpečujeme s profesionálnym vybavením a animátormi zvyčajne v čase od 19:00 do 21:00 hod.
   Klasický animačný program s témou alebo všeobecne zameraný prebieha v časoch zvyčajne od 14:00 do 15:30, od 16:00 do 17:50 a od 19:30 do 20:30.
  Komplexný animačný program prebieha táborovým štýlom - profesionálni vedúci oddielov zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti a tvorbu programu celodenne okrem času vyhradeného na pedagogický proces - vyučovanie.

   Animátori a vedúci oddielov Cestovnej kancelárie MV Tour, sa tejto činnosti venujú celoročne. V rámci všetkých pobytov s komplexným animačným programom sa školy v prírode zúčastňuje aj delegát CK, na ktorého sa pedagógovia môžu kedykoľvek obrátiť.

Večerný animačný program za 24,-€ / pobyt 6 dní / osobu. *novinka
Klasický animačný program za 36,-€ / pobyt 6 dní / os.

Klasický animačný program s témou za 40,-€ / pobyt 6 dní / os.
Komplexný animačný program za 45,-€ / pobyt 6 dní / os.
Animačný program klasik pre II. st. ZŠ za 36,-€ / pobyt 6 dní / os.
Výberový animačný program (len na určité dni pobytu) za 12,-€ / deň / os.

Fakultatívny výlet v rámci pobytu 12,-€ / os.

Zabezpečenie zdravotníka 12,-€ / os.

Komplexné cestovné poistenie 2,40€ / pobyt 6 dní / os.

Témy animačných programov

Minimálny počet detí pre zabezpečenie zdravotníka, realizáciu animačného programu alebo fakultatívneho výletu: 40 os.
(Je možné spájanie viacerých menších škôl.)