Animačný program

"Cesta okolo sveta"

vhodný pre 1. až 4. ročník základých škôl

 

  Program, v ktorom precestujeme celý svet! Pozývame vás na cestu okolo sveta. Súťaže a programy inšpirované exotickými, prekrásnymi, horúcimi i mrazivými miestami na Zemi.
   Cestovať budeme nielen po Zemi, ale aj v čase. Navštívite s nami staré civilizácie, staviteľov pyramíd, objaviteľov kompasu, vodovodu a iných vynálezov...
   Zachráňme osadu pred čínskym drakom a objavíme tajomstvo lochnesskej príšery.

Fotogaléria:

There is no image or category is unpublished or not authorized

Výber z programov a aktivít:

   V rámci tohto zamerania s nami zažijete programy: Amazonská slávnosť, Boj s čínskym drakom, Súboj národov, Slnečná krajina, Cestovateľský kvíz, Po stopách objaviteľov, Cesta do vesmíru...

Animačný program - možnosti a cenník:

   Animačný program pre žiakov je možné si vybrať priamo vo formulári rezervácie školy v prírode. Ponúkame možnosť večerného, klasického alebo komplexného animačného programu. 

   Večerný animačný program zabezpečujeme s profesionálnym vybavením a animátormi zvyčajne v čase od 19:00 do 21:00 hod.
   Klasický animačný program s témou alebo všeobecne zameraný prebieha v časoch zvyčajne od 14:00 do 15:30, od 16:00 do 17:50 a od 19:30 do 20:30.
  Komplexný animačný program prebieha táborovým štýlom - profesionálni vedúci oddielov zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti a tvorbu programu celodenne okrem času vyhradeného na pedagogický proces - vyučovanie.

   Animátori a vedúci oddielov Cestovnej kancelárie MV Tour, sa tejto činnosti venujú celoročne. V rámci všetkých pobytov s komplexným animačným programom sa školy v prírode zúčastňuje aj delegát CK, na ktorého sa pedagógovia môžu kedykoľvek obrátiť.

Večerný animačný program za 24,-€ / pobyt 6 dní / osobu. *novinka
Klasický animačný program za 36,-€ / pobyt 6 dní / os.

Klasický animačný program s témou za 40,-€ / pobyt 6 dní / os.
Komplexný animačný program za 45,-€ / pobyt 6 dní / os.
Animačný program klasik pre II. st. ZŠ za 36,-€ / pobyt 6 dní / os.
Výberový animačný program (len na určité dni pobytu) za 12,-€ / deň / os.

Fakultatívny výlet v rámci pobytu 12,-€ / os.

Zabezpečenie zdravotníka 12,-€ / os.

Komplexné cestovné poistenie 2,40€ / pobyt 6 dní / os.

Témy animačných programov

Minimálny počet detí pre zabezpečenie zdravotníka, realizáciu animačného programu alebo fakultatívneho výletu: 40 os.
(Je možné spájanie viacerých menších škôl.)